Zpravodajské knihovny

Zpravodajské odkazy kterými se knihovna řídí: CZ, REG, AT, EGY, AHR, APP, IRI, TASS, RU, KUNA, Haló, NiW, NINA, ARM, ARP, KCN-2, TK, MTI (registrace), SAB, LANA, NNN, AVN, IRIN, BERNAMA, INDIA, NNA, ABNA, PETRA, ML, GR, BNA, GNA, PL, APS, TNA, MHB, LIBYASOS, SANA-2, PT, ALT, PRA, RI, BERNAMA, PM, RT, IAEA, AG, BL, UN, MON, Právo, CIW, XIN, OANA, PČR, AČR, ..., další

NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews


Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.


V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.


Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.


Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.


Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!


Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


záložní web / mirror site

jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.


Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>

Další upozornění

pondělí 1. října 2018

Nová Indonéština ne ale Safar Harat Indonéština Ne;) Hnijeme tu jako v kobce; jsme z Úpice;

Mat. Kas
výs Barm. výs Arab. výs. Per. Jap. výs Číns. výs Rus. Kor. výs
hlava ራስ rasi ဦးခေါင်း uhkaungg رئيس rayiys سر Atama Tóu голова 머리 meoli
čelo ግምባር gimibari နဖူး nahpuu جبين jabiyn پیشانی gaku 前额 qián'é лоб 이마 ima
ruka በእጅ be’iji လက် laat يد yd دست te shǒu рука son
noha እግር igiri ခွေ hkway ساق saq پای ashi tuǐ ножка bal
smích ሳቅ sak’i အရယ် aaraal ضحك dahak خنده 笑い warai 笑声 xiào shēng смех 웃음 us-eum
pták ወፍ wefi ငှက် nghaat طائر tayir پرنده tori niǎo птица sae
změnit ለዉጥ lewut’i ပွောငျးလဲခွငျး pwayarngyalell hkwngya تغير taghayar تغییر دهید 変更 henkō 变化 biànhuà изменение 변화하다 byeonhwahada
města ከተማ ketema မြို့သည် myahoet sai مدينة madina شهرستان 都市 toshi 城市 chéngshì город 도시 dosi
otevřít ክፍት kifiti ဖွင့်လှစ် hpw ng lhait فتح kifiti, fath باز کردن 開いた aita 开放 kāifàng открытый 열리다 yeollida
zavřít ቅርብ k’iribi ပိတ် pate قريب k’iribi, kahrib نزدیک 閉じて tojite 关闭 guānbì закрыть 가까이에 gakkaie
člověk ሰው sewi လူသည် luu sai البشر albashar انسان Otoko 男子 nánzǐ человек 사람 salam

pondělí 26. března 2018

Hospodářská kriminalita připravila v roce 1998 Rusko o miliardy - archiv IDnes.cz


- O 18 miliard rublů (878 miliónů dolarů) připravila v roce 1998 Rusko hospodářská kriminalita - od daňových úniků po zpronevěru, přičemž nejvíce se o to podle pondělního sdělení ruského generálního prokurátora Jurije Skuratova přičinili zkorumpovaní úředníci.
Skuratov viní hospodářskou kriminalitu prakticky ze všech finančních problémů Ruska s odůvodněním, že "znemožňuje normální fungování bankovních institucí, obohacuje podnikatele stínové ekonomiky a vytváří rozpočtový deficit".
Podle Skuratova je většina ekonomických zločinů páchána s pomocí zkorumpovaných úředníků.
Zástupce generální prokurátora Michail Katyšev sdělil, že Rusko se co do zkorumpovanosti řadí mezi prvních 10 zemí světa neblaze proslulých tímto nešvarem. Na stínovou ekonomiku připadá 40 až 50 procent hrubého domácího produktu, informoval.
Přibližně polovinu soukromých ruských bank a asi 40 procent vládě patřících společností podle něj kontroluje organizovaný zločin. Hospodářská kriminalita nejvíce bují v ropném, plynárenském, uhelném a hutním průmyslu

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/hospodarska-kriminalita-pripravila-v-roce-1998-rusko-o-miliardy-pbq-/zahranicni.aspx?c=981228_142844_zahranicni_toy

Osmnáctimiliardové ztráty zaviněné hospodářskou kriminalitou, o nichž se Skuratov zmínil, tvoří pouhý zlomek deficitu rozpočtu na rok 1998, odhadovaného na 132,4 miliardy rublů (6,5 miliardy dolarů při současném směnném kursu).


Původní článek: http://zpravy.idnes.cz/hospodarska-kriminalita-pripravila-v-roce-1998-rusko-o-miliardy-pbq-/zahranicni.aspx?c=981228_142844_zahranicni_toy

My Favourtie Webs - Matěj Kasper from Czech Rep (Innovations, Technology, Human Rights, War Conflicts and Criminals)

Matěj Kasper – Oblíbená videa
 • Přehrát další
 • Přehrát
Karl Marx - Smashing Documentary
autor: ourjud


30:48 • Přehrát další
 • Přehrát
David Attenborough Planet Earth - Giraffes: Africa's Gentle Giants | BBC Documentary HD 2017
autor: Kuvonn Richardson


59:03


 • Přehrát další
 • Přehrát
Giraffe Documentary | Narrated by David Attenborough | African Giraffes | Yellow Long Neck Animal
autor: Leslie Guzman


48:40
 • Přehrát další
 • Přehrát
Murder at Glen Athol (1936) MYSTERY
autor: PizzaFlix


1:07:18


 • Přehrát další
 • Přehrát
Mystery Movie - Murder at Glen Athol
autor: Kevin Mora


1:30:23


 • Přehrát další
 • Přehrát
Secret Life Of Machines - The Fax Matchine (Full Length)
autor: Carl Lewis


24:47


 • Přehrát další
 • Přehrát
World's first Fax Machine
autor: mbox314


1:54


 • Přehrát další
 • Přehrát
Why Do People Still Use Fax Machines?
autor: Techquickie


6:11


 • Přehrát další
 • Přehrát
Invention of the Telegraph
autor: Kean University


1:31


 • Přehrát další
 • Přehrát
Working of a Telegraph - Physics
autor: Elearnin


2:30


 • Přehrát další
 • Přehrát
The Clinton Chronicles - The Bill Clinton Murders
autor: American Patriot


1:52:07


 • Přehrát další
 • Přehrát
Youtube Poop: The Telegraph Line Just Leads To Trouble
autor: ImanAvocado


1:40


 • Přehrát další
 • Přehrát
Afghánistán Země mé krve
autor: توماس ال


38:51


 • Přehrát další
 • Přehrát
Nikola Tesla: Genius Inventor Discovered Electric Alternating Current - Fast Facts | History
autor: HISTORY


2:51


 • Přehrát další
 • Přehrát
Western Union Telegraph Line
autor: NWLinemanCollege


4:31


 • Přehrát další
 • Přehrát
Jeremy Clarkson - Inventions That Changed the World - Telephone (Rus sub)
autor: StalkerJS


58:25


 • Přehrát další
 • Přehrát
У камчатских биологов есть повод для радости
autor: РЕН ТВ. Новости


1:02


 • Přehrát další
 • Přehrát
Building Boeing 747-8 Full Documentary - Worlds Longest Airliner
autor: te darea • Přehrát další
 • Přehrát
Adele - Hello
autor: AdeleVEVO


6:07


 • Přehrát další
 • Přehrát
Readying for War - Lebanon
autor: Journeyman Pictures


22:10


 • Přehrát další
 • Přehrát
The animated guide to the internet of things (Explanimators: Episode 2)
autor: Microsoft


3:55


 • Přehrát další
 • Přehrát
Ezekiel's Wheels
autor: Alan Horvath


21:27


 • Přehrát další
 • Přehrát
The Days of Ezekiel
autor: Behold Israel


1:09:01


 • Přehrát další
 • Přehrát
EZEKIEL CHAPTER 1-6 AUDIO
autor: faith wisdom and understanding


19:41


 • Přehrát další
 • Přehrát
Vision of Ezekiel Chapter 1
autor: Nomen Nescio


6:04


 • Přehrát další
 • Přehrát
Vision of Ezekiel - Jerzy Chodor's short animation movie
autor: jerzyCHODOR


6:19


 • Přehrát další
 • Přehrát
DRY BONES.mov
autor: filmscoresonline


2:05


 • Přehrát další
 • Přehrát
Top 10 Nejničivější přírodní katastrofy v dějinách lidstva
autor: Farky


10:26


 • Přehrát další
 • Přehrát
Shakira - No Creo
autor: Natanael cruz


3:55


 • Přehrát další
 • Přehrát
HIGHER by Rio (Christian/Gospel Rap)
autor: twenty4music


2:10


 • Přehrát další
 • Přehrát
The Journey - DJ Jireh
autor: djjireh


2:00


 • Přehrát další
 • Přehrát
LQJR SONG OMG OMG
autor: Simon Delage


3:01


 • Přehrát další
 • Přehrát
Rahim Shah & Fariha Parvez Pashto Song Gul Janan
autor: S.KASHIF AHMAD


4:32


 • Přehrát další
 • Přehrát
Rahim Shah - Boro Boro Baba - Farsi Song 2013
autor: Afghan Muzic


3:35


 • Přehrát další
 • Přehrát
Shahzad Adeel - Chah Kan Dar Chast OFFICIAL VIDEO
autor: Afghan Smart


5:33


 • Přehrát další
 • Přehrát
Bebar baran
autor: Liza Yaqubi


5:42


 • Přehrát další
 • Přehrát
Pope prays for terror victims
autor: Catholic News Service


0:56


 • Přehrát další
 • Přehrát
12 Most Sacred Places
autor: American Eye


8:43


 • Přehrát další
 • Přehrát
The Lord Bless You And Keep You (Aaronic Blessing)
autor: New Life ICF


4:09


 • Přehrát další
 • Přehrát
Russian Orthodox Choir Chanting Choral Vocal Top 10 Collection
autor: deniam11


49:12


 • Přehrát další
 • Přehrát
Megaloschemos II (Bulgarian Orthodox Hymn)
autor: Ungern Sternberg


9:16


 • Přehrát další
 • Přehrát
Хор братии Спасо Преображенского Валаамского монастыря Северны
autor: Miloš Ivković


1:12:36


 • Přehrát další
 • Přehrát
AGNUS DEI - Lamb of God
autor: Heber Vega

Oblíbené

 • 220 videí
 • 15 zhlédnutí
 • Aktualizováno před 5 dny
Přehrát vše Sdílení
Načítání...

Uložit

Přihlaste se na YouTube


 • Přehrát další
 • Přehrát
Next Future Terrifying Technology Will Blow Your Mind
autor: Top News 24x7


1:04:53 • Přehrát další
 • Přehrát
Moveable Feast - The Best Day Of Our Life
autor: MoveableFeast2013


5:18


 • Přehrát další
 • Přehrát
Ambassador Tanner: Syrian peace sabotagted by early ultimatums
autor: WorldsApaRT


27:55


 • Přehrát další
 • Přehrát
picture is not liar
autor: libyanEGA


 • Přehrát další
 • Přehrát
Gaddafi brave lion voice xvid
autor: libyanEGA

  • OdebíratOdebíránoOdhlásit odběr90

  • OdebíratOdebíránoOdhlásit odběr2 tis.